nám. Svobody 3898, 669 02 Znojmo
775 608 363
psycholog.urbankova@gmail.com

Kamila Urbánková

Psycholog a psychoterapeut | Znojmo

Psycholog Znojmo

Prožíváte těžké životní období? Trápí Vás stavy úzkosti nebo deprese? Nerozumíte svým vztahům? Nezvládáte zátěž každodenního života?
Chcete pracovat na lepším porozumění sobě i svému okolí?
Společně můžeme hledat cestu jak Vám pomoci.

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

Individuální terapie je zpravidla delší proces, který prostřednictvím bezpečného a důvěrného terapeutického vztahu umožňuje klientovi hlubší vhled do dynamiky jeho osobnosti a poskytuje náhled na souvislosti s jeho životním příběhem. Více…

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Psychologické poradenství je vhodné pro klienty, kteří nemají závažné psychické problémy, ale přesto se chtějí rozvíjet jak v osobním, tak i v pracovním životě. Více…

KRIZOVÁ INTERVENCE

Krizová intervence je zaměřená na okamžitou pomoc a provázení klienta náročnou životní situací. Zpravidla jde o krátkodobou pomoc, jejímž cílem je stabilizace stavu klienta, pomoc zorientovat se v nové situaci a překonání náročného životního období. Více…

Individuální terapie

„Smysl nemůže být dán, nýbrž musí být nalezen.“  Viktor Frankl

Individuální terapie je zpravidla delší proces práce s klientem. Prostřednictvím bezpečného a důvěrného terapeutického vztahu umožňuje klientovi hlubší vhled do dynamiky jeho osobnosti a poskytuje náhled na souvislosti s jeho osobním životním příběhem. 

V rámci terapie nevystupuji jako expert na klientův život, nerozhoduji za něj, co je správné a co nikoliv. Odborníkem na svůj život je pouze klient sám a také on je tím, kdo za něj nese plnou odpovědnost. Mým terapeutickým cílem je vést klienta k zaujetí autentického postoje k sobě samému i ke světu, ve kterém žije. 

V terapii vycházím z principů existenciální analýzy, logoterapie a fenomenologie.

Mezi nejčastější okruhy témat, které v terapii řešíme, patří:
– deprese
– úzkosti
– sebedůvěra, pocit nedostatečnosti
– partnerské vztahy (rozchod, rozvod, nedůvěra, odcizení, nevěra
– rodinné vztahy
– hledání sebe sama
– ztráta smyslu

Psycholog Brno Kamila Urbánková psychologické poradenství

Psychologické poradenství

Psychologické poradenství je vhodné pro klienty, kteří nemají závažné psychické problémy, ale přesto se chtějí rozvíjet jak v osobním, tak i v pracovním životě.

Psychologické poradenství se primárně nezaměřuje na duševní patologie, ale pomáhá klientovi poznat silné i slabé stránky vlastní osobnosti, hledat jeho vlastní zdroje a rozšiřovat pohled na problémy, se kterými přichází.

Mezi nejčastější okruhy témat patří:
– syndrom vyhoření
– seberealizace
– kariérní volby
– workoholismus

Krizová intervence

Krizová intervence je zaměřená na okamžitou pomoc a provázení klienta náročnou životní situací. Zpravidla jde o krátkodobou pomoc, jejímž cílem je stabilizace stavu klienta, pomoc zorientovat se v nové situaci a překonání náročného životního období.

Mezi nejčastější okruhy témat, které při krizové intervenci řešíme, patří:
– akutní stres
– nemoc
– ztráta blízkého člověka
– ztáta důležité hodnoty
– náhlé změny v životě

Mgr.

Kamila Urbánková

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Konstantina Filozofa v Nitře se zaměřením na klinickou psychologii. Po ukončení studií jsem absolvovala psychoterapeutické vzdělání a pětiletý výcvik v psychoterapeutickém směru Logoterapie a Existenciální analýza. Nyní jsem v supervizní částí výcviku a pracuji pod supervizí. Jsem také členem Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu.

Své dosavadní zkušenosti jsem získávala nejdříve jako psycholožka v neziskové organizaci pomáhající rodinám a dětem v náročných životních situacích. Poté jako klinický psycholog v předatestační přípravě v psychiatrické nemocnici Bohnice, kde jsem působila na několika odděleních: otevřené psychoterapeutické oddělení, oddělení pro léčbu závislostí pro ženy a na oddělení mužské ochranné léčby. Následně jsem se věnovala psychoterapeutické práci v zdravotnickém zařízení Modrý dům v Praze. V Brně jsem pak působila v neziskové organizaci Práh Jižní Morava, kde jsem pracovala s lidmi s psychotickým onemocněním.

Ve své soukromé poradenské praxi se zaměřuji na pomoc při řešení vztahových a osobních obtíží, nabízím podporu a provázení ve zlomových životních situacích.

Narodila jsem se v roce 1987 v Bardejove na Slovensku. Jsem vdaná. Miluji kávu, knihy, cestování a sjezd na horském kole.

Ceník

PSYCHOLOG ZNOJMO

Individuální terapie, psychologické poradenství, krizová intervence

800 Kč / 50 min

* Studenti a rodiče na rodičovské dovolené 700 Kč / 50 min

Platba probíhá zpravidla v hotovosti na konci každé konzultace.

V případě těžké životní situace je možné dohodnout nižší cenu. 

Smluvený termín konzultace je závazný.
Zrušení je třeba oznámit nejméně 24 hod předem.
V opačném případě klient hradí plnou cenu za neuskutečněnou konzultaci.

Kontakt

PSYCHOLOG ZNOJMO

Konzultace probíhají ve Znojmě na adrese:
nám. Svobody 3898, 669 02 Znojmo

Po domluvě možná i online konzultace přes Skype.

Mgr. Kamila Urbánková
+420 775 608 363
psycholog.urbankova@gmail.com
IČ: 05381282

​Na konzultace je nutné se předem telefonicky objednat.
Pokud nezvedám telefon, pravděpodobně se věnuji klientům.
Zkuste zavolat později, popřípadě mi napište e-mail.
Děkuji za pochopení.